• اجرای روش های استاندارد نگهداری و تعمیر پست های فشار قوی
  • مشاوره، طراحی، اجرا، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری در زمینه تولید، انتقال، توزیع برق و خدمات مرتبط با سیستم های قدرت و صنعتی
  • احداث پست و خطوط برق فشار ضعیف و فشار قوی، شبکه های روشنایی، بهره برداری، خدمات فنی، تامین و تعمیرات و نگهداری تأسیسات و تجهیزات
  • مشاوره، طراحی، اجرا، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری از نیروگاه های تولید پراکنده، گازی و تجدید پذیر
  • طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتی و خدمات اتوماسیون صنعتی
  • مشاوره، اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و تولید و خرید و فروش و ترانزیت انرژی
  • مدیریت بار و انرژی، ممیزی انرژی ساختمان ها و صنایع
  • اتوماسیون، ابزار دقیق و تاسیسات، مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی و خدمات عمومی
  • کلیه پروژه‌های فنی و تأسیساتی(آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات)
  • تأمین نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر شامل خدمات اپراتوری، کارشناس فنی، مالی و اداری، خدمات عمومی، بازرسی و نظارت و مشاوره
فهرست