با توجه به محدودیت منابع انرژی، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف این منایع با ارزش می‌باشد. از این جهت پایش مصارف انرژی ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری و همچنین صنایع ضروری است تا سهم هدررفت انرژی در سبد انرژی مصرفی مشترک مشخص شود و با راهکارهایی از آن جلوگیری به عمل آید.

  • همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اصفهان جهت اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف در صنایع و ساختمان‌های اداری- تجاری و مسکونی
  • همکاری با شرکت‌های توزیع برق جهت اجرای ممیزی انرژی صنایع
  • مشاوره و اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی
  • همکاری و اجرای طرح‌های مروجین مدیریت و پاسخگویی بار
  • جلب مشارکت مشترکین دیماندی در زمینه مدیریت انرژی

 

فهرست