• عضو سندیکای پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی
 • عضو سندیکای پیمانکاران عمرانی ایران
 • دارای پروانه صلاحیت فعالیت پیمانکاران از شرکت توزیع نیروی برق
 • دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 • دارای گواهینامه رتبه بندی در زمینه خدمات فنی و مهندسی از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی
 • دارای گواهینامه رتبه‌بندی در زمینه پیمانکاری نیرو- تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
 • دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکار از معاونت راهبردی ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه
 • دارای گواهینامه‌های ایزو IMS (9001, 18001, 14001) و HSE
 • دارای گواهینامه طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
 • دارای گواهینامه فعالیت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر از سابا
 • دارای کارت زرین کارفرمایی از کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان
 • عضو انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی استان
فهرست