اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون کتبی در لینک زیر قرار داده شده است :

مشاهده لیست واجدین شرایط شرکت در آزمون

زمان آزمون : سه شنبه 20 آبان ماه 1399

محل برگذاری آزمون کتبی: مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان (بختیاردشت)

ساعت آزمون: ساعت 14 (2 بعداز ظهر)

فهرست