استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر منابع انرژی خورشیدی، بادی و آبی به دلیل مسائل زیست محیطی و محدودیت منابع فسیلی، مورد توجه روز افزون مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انرژی قرار گرفته است. در این بین کشور ما با قرار گرفتن در عرض‌های جغرافیایی پرتابش، ظرفیت قابل توجهی در جهت استفاده از انرژی خورشیدی دارد.

  • خدمات مشاوره شامل طراحی مفهومی و پایه و طراحی جزئی سیستم‌های الکتریکی خورشیدی نیروگاهی و بادی(متصل به شبکه، جدا از شبکه و هیبرید)
  • خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های گرمایش خورشیدی
  • تامین و نصب و راه اندازی سیستم‌های خورشیدی و بادی و هیبریدی
  • تامین و نصب و راه اندازی سیستم‌های گرمایش خورشیدی
  • احداث نیروگاه‌های خورشیدی
  • همکاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی
فهرست