صنعت برق از حیاتی‌ترین صنایع یک کشور به حساب می‌آید و با هر قدمی که در زندگی برداشته می‌شود، وابستگی جوامع بشری به منابع انرژی الکتریکی بیشتر احساس می‌شود. در این میان ارتباط به منایع و مصرف‌کنندگان، به نام سیستم توزیع (پست و خط) نقش حیاتی ایفا می‌نماید.

شبکه‌های توزیع و انتقال نیرو :

 • اجرای روش های استاندارد تعمیر و نگهداری پست های فشار قوی
 • اجرای فعالیت‌های بهره‌برداری جامع شبکه‌های فشارقوی،متوسط و ضعیف به صورت جامع و کلید در دست
 • اجرای فعالیت‌های سرویس و تعمیرات و نگهداری شبکه‌ها و پست‌ها به صورت اجرای خط سرد و خط گرم
 • اجرای پروژه‌های نیرورسانی و برق‌رسانی و انتقال نیرو
 • اجرای خدمات مرکزهای فوریت‌های برق 121 و دیسپاچینگ، عیب‌یابی و دیزل ژنراتور
 • اجرای حوادث و اتفاقات و تعمیرات شبکه‌های فشارقوی،متوسط و ضعیف
 • اجرای پروژه‌های GIS شبکه‌ها و پست‌های انتقال و توزیع
 • اجرای پروژه‌های AMI و قرائت از راه دور پارامترهای پست و شبکه
طراحی و ساخت و اجرا و خدمات مرتبط با سیستم‌های قدرت و صنعتی:
 • طراحی، تست و راه‌اندازی انواع پست برق و تابلوهای مربوطه
 • طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتی و خدمات مربوط به اتوماسیون صنعتی
 • نصب و راه اندازی خط تولید کارخانجات ( الکتریکال، مکانیکال، تأسیسات )
فهرست