انجام کلیه پروژه‌های مشاوره و طراحی و اجرا و بهره‌برداری و تعمیرات و نگهداری در زمینه تولید و انتقال و توزیع برق، اتوماسیون و ابزار دقیق و تاسیسات‌. -مشاوره، اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تولید و خرید و فروش و ترانزیت انرژی – مشاوره ، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از نیروگاههای تولید پراکنده و گازی و تجدیدپذیر

توزیع برق – پست و شبکه​

بدون شک برای شناسایی دقیق رفتار یک شبکه‌ی برق، مستقل از ابعاد آن، انجام مطالعات دقیق و شبیه‌سازی‌های کارشناسانه ضروری است. مطالعاتی نظیر مباحث پایداری، کیفیت توان، قابلیت اطمینان

شبکه روشنایی

امروزه روشنایی یکی از مهمترین شاخص ها در شبکه های شهری ، کارخانجات و .. می باشد که با توجه به اهمبت روز افزون آن این شرکت قابلیت طراحی و اجرای شبکه های روشنایی را انجام می دهد.​

مدیریت مصرف انرژی

با توجه به محدودیت منابع انرژی، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف این منایع با ارزش می‌باشد.

شبکه سولار و باد

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر منابع انرژی خورشیدی، بادی و آبی به دلیل مسائل زیست محیطی و محدودیت منابع فسیلی، مورد توجه روز افزون مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انرژی قرار گرفته است.

تامین نیروی انسانی

نقش نیروهای انسانی در تعالی و پیشرفت سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان گفت که منابع انسانی بهترین دارایی یک سازمان بشمار می رود از آنجایی که نقش آنها در مقایسه با سایر عوامل اساسی تر است.

فهرست