صنعت برق از حیاتی‌ترین صنایع یک کشور به حساب می‌آید و با هر قدمی که در زندگی برداشته می‌شود، وابستگی جوامع بشری به منابع انرژی الکتریکی بیشتر احساس می‌شود. در این میان ارتباط به منایع و مصرف‌کنندگان، به نام سیستم توزیع (پست و خط) نقش حیاتی ایفا می‌نماید.

شبکه‌های توزیع نیرو :

  • اجرای فعالیت‌های بهره‌برداری جامع شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت جامع و کلیه در دست
  • اجرای فعالیت‌های سرویس و تعمیرات و نگهداری شبکه‌ها و پست‌ها به صورت اجرای خط سرد و خط گرم
  • اجرای پروژه‌های نیرورسانی و برق‌رسانی و انتقال نیرو
  • اجرای خدمات مرکزهای فوریت‌های برق 121 و دیسپاچینگ، عیب‌یابی و دیزل ژنراتور
  • اجرای حوادث و اتفاقات و تعمیرات شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف
  • اجرای پروژه‌های GIS شبکه‌ها و پست‌های توزیع
  • اجرای پروژه‌های AMI و قرائت از راه دور پارامترهای پست و شبکه
طراحی و ساخت و اجرا و خدمات مرتبط با سیستم‌های قدرت و صنعتی:
  • طراحی، تست و راه‌اندازی انواع پست برق و تابلوهای مربوطه
  • طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتی و خدمات مربوط به اتوماسیون صنعتی
  • نصب و راه اندازی خط تولید کارخانجات ( الکتریکال، مکانیکال، تأسیسات )
فهرست