مدیریت مصرف انرژی

با توجه به محدودیت منابع انرژی، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف این منایع با ارزش می‌باشد. از این جهت پایش مصارف انرژی ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری و همچنین صنایع ضروری است تا سهم هدررفت انرژی در سبد انرژی مصرفی مشترک مشخص شود و با راهکارهایی از آن جلوگیری به عمل آید.

 

 

  • همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اصفهان جهت اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف در صنایع و ساختمانهای اداری- تجاری و مسکونی
  • همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اصفهان جهت اجرای ممیزی انرژی در پروژه‌های مدیریت مصرف در صنایع و ساختمانهای اداری- تجاری و مسکونی
  • مشاوره ، اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و تولید و خرید و فروش و ترانزیت انرژی