مجوزها و رتبه بندی

  • عضو سندیکای پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی
  • عضو سندیکای پیمانکاران عمرانی ایران
  • دارای پروانه صلاحیت فعالیت پیمانکاران از شرکت توزیع نیروی برق
  • دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
  • دارای گواهینامه رتبه بندی در زمینه خدمات فنی و مهندسی از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی
  • دارای گواهینامه رتبه‌بندی در زمینه پیمانکاری نیرو- تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
  • دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکار از معاونت راهبردی ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه
  • دارای گواهینامه‌های ایزو IMS (9001, 18001, 14001) و HSE
  • دارای گواهینامه طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
  • دارای گواهینامه فعالیت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر از سابا